Cân treo điện tử Cas

Cân treo điện tử Cas

     Cân treo điện tử Cas hay còn gọi cân móc treo, cân treo. Cas Việt Nam cung cấp các loại cân treo điện tử tải trọng: 100kg, 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 20 tấn, 50 tấn bao gồm các dòng chủ yếu sau:  Cas IE-1700, Caston I, Caston II, Caston III là loại cân chuyên dụng cho ngành sắt thép.
     Các loại cân treo điện tử uy tín bán chạy nhất tại Cas Việt Nam là cân treo điện tử 5 tấn, cân treo điện tử 10 tấn THZ.

Can-treo-Cas
Ứng dụng cân treo điện tử Cas cho cân ngành sắt thép

Cân treo Cas IE-1700 
Cân treo Cas 1 tấn IE-1700
Cân treo điện tử Cas 100kg - 1 tấn   IE-1700
 Cân treo Cas CASTON I ( Cas THZ)
Cân treo Cas 5 tấn THZ
 Cân treo điện tử Cas 1 tấn - 20 tấn THZ
 Cân treo điện tử Cas CASTON II ( Cas THB)
THB-Cân treo Cas 10 tấn

Cân treo điện tử 1 tấn - 5 tấn THB
Cân treo điện tử Cas CASTON III (Cas THD) 
THD-Cân treo Cas 20 tấn
Cân treo điện tử 1 tấn - 50 tấn  THD

0 nhận xét:

Đăng nhận xét