Cân tiểu ly Cas XE

     Cân liểu ly XE là dòng cân tiểu ly (cân kỹ thuật 2 số lẻ  và 3 số lẻ) mới tại Cas Việt Nam với giá cả hợp lý Cân tiểu ly Cas XE 300g - 6000g/0.005g - 0.1g.
     Yêu cầu báo giá cân tiểu ly: 

can-tieu-ly-XE
Cân tiểu ly Cas XE 3 số lẻ
Model
XE-N
XE-H
Max. Capacity (g)
150
300
600
1500
3000
6000
300
600
1500
3000
6000
Readability (g)
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
External resolution
1/30,000 ~ 1/75,000
Weight Units
g, ct, lb, oz, GN, ozt, dwt
Display Digit
6 and half digits(Weight)
Display type
LCD(with backlight)
Operating temperature (˚C)
5 ~ 40˚C
Power
DC 12V(with adapter)
Platter size (mm)
150,300,600 : Ø128mm
1500,3000,6000: 155 x 143mm
Dimensions (mm)(W x D x H)
272(W) x 180(L) x 74(H)
Product Weight (kg)
1.39

Catalog cân tiểu ly XE
Cách hiệu chuẩn (calib) cân tiểu ly điện tử Cas XE

0 nhận xét:

Đăng nhận xét