Loadcell Cas - Korea

   Loadcell Cas: Công ty Cas-Việt Nam cung cấp đầy đủ tất cả các loại loadcell phục vụ cho công nghiệp: Loadcell cho cân băng tải, cân đóng bao, cân xe tải, loadcell cho trạm trộn, ...
Load-cell-cas
Loadcell Cas - Cảm biến tải
- Loadcell Cas điểm đơn (Single Point Load cell): Loadcell BC, Loadcell BLC, Loadcell BCD, ...
- Loadcell Cas dạng thanh (Bending and Shear Beam Load cell): HBS, BSA, BSS, ...
- Loadcell Cas cho cân xe tải (Truck & Tank Weighing):  WBK, WBK-D
LOADCELL BC
Loadcell-BC-3kg-30kg
Loadcell BC 3kg - 30kg


LOADCELL BC
Loadcell-BC-30kg-150kg
Loadcell BC 60kg - 150kg
BCA
Loadcell-BCA
Loadcell BCA
BCL
BCL-1kgf-3kgf)
BCL (1kgf - 3kgf)

BCM
Loadcells-BCM
Loadcells BCM
HBS
Loadcell-HBS
Loadcell HBS
BS
Loadcell-BS
Loadcell BS
BSB
Loadcell-BSB
Loadcell BSB
SB
Loadell-SB
Loadell SB
CC/CT
Loadcell-CC-CT
Loadcell CC/CT
MNT
Loadcell-MNT
Loadcell MNT
DSB-B
Loadcell-DSB
Loadcell DSB
WBK
Loadell-WBK-WBK-D
Loadell WBK/WBK-D

0 nhận xét:

Đăng nhận xét