Cân đếm Cas - Counting scale Korea

      Cas Việt Nam cung cấp các sản phẩm cân đếm điện tử (counting scale) công nghiệp xuất xứ Hàn Quốc tại Việt nam.
can-dem-dien-tu-cas
Cân đếm điện tử Cas
     Cân đếm được các doanh nghiệp sản xuất PE, móc khóa, đinh vít, .... Các loại cân đếm điện tử Cas được cung cấp tại Cas Việt Nam.

Cân đếm AC (25AC, 50AC, 100AC)
can-dem-ac


Thông tin kỹ thuật
can-dem-cas-ac
Cân đếm CS (2.5CS, 5CS, 10CS, 25CS)
can-dem-cs
Thông tin kỹ thuật
thong-tin-ky-thuat-can-cs
Cân đếm EC (3kg, 6kg, 15kg, 30kg)
can-dem-ec

Cân Cas EC
Thông tin kỹ thuật
can-dem-cas-ec

Cân đếm EC-II (3kg, 6kg, 15kg, 30kg)
can-dem-ec-ii

Cân Cas EC=II
Thông tin kỹ thuật
can-dem-cas-ec-ii
Cân đếm ECB (30kg, 75kg, 150kg, 250kg)
can-dem-ecb
Cân Cas ECB
Thông tin kỹ thuật
can-dem-cas-ecb

Cân đếm JCS
can-dem-jcs

Thông tin kỹ thuật
(Ngưng sản xuất)
     Cas Việt Nam cung cấp, sữa chữa, bảo hành các loại cân đếm điện tử tại thị trường Việt Nam.
Hotline: 0937 761 634.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét