Cân tiểu ly điện tử

     Cân tiểu ly điện tử tại Cas Việt Nam chuyên dùng cho các ngành vải, phòng thí nghiệm, thực phẩm. Tại Cas Việt Nam cung cấp các dòng cân tiểu ly điện tử từ 220g-6000g, với sai số 0.001g, 0.01g, 0.1g
 CÂN MWII
Tải trọng: 300 - 6000 g.
Bước nhảy: 0.01/0.1 g.


CÂN MWP
Cân tiểu ly, cân đếm phòng thí nghiệm.
Tải trọng: 150 - 3000 g.
Bước nhảy: 0.005/0.1 g.

 CÂN CBL
Tải trọng: 220 - 3200 g.
Bước nhảy: 0.001/0.1 g.
Can-CBL

 CÂN XB
Tải trọng: 2200 - 6200 g.
Bước nhảy: 0.001/0.1 g.
Can-XB

 CÂN CBX
Tải trọng: 2200 - 6200 g.
Bước nhảy: 0.001/0.1 g.
Can-CBX

Can tieu ly Cas


      Yêu cầu báo giá cân điện tử:
       

0 nhận xét:

Đăng nhận xét