Đầu cân Cas

     Đầu cân Cas do công ty Cân điện tử Cas-Việt Nam cung cấp tất cả các loại đầu cân (đầu hiển thị khối lượng) ứng với từng nhu cầu thực tế.
     Tùy nhu cầu ứng dụng đầu cân điện tử, việc chọn đầu cân chủ yếu dựa vào:
     - Loại đầu cân số hay tương tự.
     - Màn hình cân LCD hay Led.
     - Độ phân giải đầu cân.
     - Loại để rời hay bắt vào panel tủ điện.
     ........

Dau-can-cas
Đầu cân điện tử Cas

Các lại đầu cân Cas:

Dau-can-Cas-CI-200A

CI-200S

Dau-can-CI-200S

CI-501A

Dau-can-CI-501A

CI-502A

Dau-can-Cas-CI-502A

CI-1500A

Dau-can-Cas-CI-1500A

CI-1560A

Dau-can-Cas-CI-1560A

CI-1580A

Dau-can-Cas-CI-1580A

CI-2001A

Dau-can-CI-2001A

CI-2001AS

Dau can Cas CI-2001AS

NT-501A

Dau can Cas NT-501A

NT-502A 

Dau can Cas NT-502A

NT-580A

Dau can Cas NT 580A

 NT-580D

Dau can Cas NT-580D

TWN

Dau-can-Cas-TWN

CI-600A

Dau-can-Cas-CI-600A
EXP-8015 

Dau-can-Cas-EXP-8015


0 nhận xét:

Đăng nhận xét