Thiết bị cân Cas

     Cas Việt Nam: cung cấp tất cả thiết bị cho cân ngành cân điện tử: Loadcell Cas - Cảm biến tải (BC, BCH, BS, BSS, BSA, BCL, BCD, WBK, WBK-D, LS, HBS, MNC, .... ), đầu cân Cas - Đầu hiển thị cân (CI-201A, CI-2001A, CI-501A, CI-1560A, CI-601A, NT-501A, NT-580A, NT-580D, EXP-2000A, ... ), Sàn cân HFS, .....

Các sản phẩm được cung cấp bởi Cas Korea.
thiet-bi-can-dien-tu
Thiết bị cân điện tử


Cảm biến tải, Load-cell-Cas


Đầu hiển thị cân, Weighing-Indicator-Cas

 Thiết bị cân Cas


Quả chuẩn, giấy in

0 nhận xét:

Đăng nhận xét