Cân kiểm tra - Cas Check Weigher

Cân kiểm tra - Cas Check Weigher

Cân kiểm tra sản phẩm tại Cas Việt Nam

Cân-kiem-tra-tu-dong

Cân kiểm tra sản phẩm
     Bên cạnh các loại cân điện tử  công nghiệp: Cân xe tải, cân bàn, cân sàn, cân treo, cân đóng bao  và thiết bị sản xuất cân điện tử: Cảm biến tải (Loadcell), đầu cân (Indicator) ... Cas cung cấp hệ thống cân kiểm tra Cas check weigher tự động được sử dụng rộng rãi và là một giải pháp KCS tối ưu và hiệu quả trong dây chuyền sản xuất.
http://www.can-cas.com/

          Hệ thống cân kiểm tra tự động dùng để kiểm tra khối lượng của sản phẩm trên băng tải để phát hiện sản phẩm không đúng khối lượng và loại bỏ sản phẩm lỗi. Cấu tạo của một hệ thống cân kiểm tra check weigher tự động hoàn thiện bao gồm các thành phần như hình. Khi một sản phẩm được đưa đến băng tải của hệ thống cân kiểm tra Cas, hệ thống cân sẽ cân khối lượng của sản phẩm đang nằm cân băng tải. Trong trường hợp kết quả cân cao hơn / thấp hơn giá trị dung sai quy định được cài đặt trước, sản phẩm sẽ tự động bị loại bỏ khỏi dây chuyền sản xuất bởi hệ thống loại bỏ sản phẩm lỗi.


Can-kiem-tra-tu-dong
Cân kiểm tra Cas sản loại bỏ sản phẩm sai

Can-kiem-tra-tu-dong
Cân kiểm tra sản loại bỏ sản phẩm sai

Can-kiem-tra-tu-dong
Cân kiểm tra sản loại bỏ sản phẩm sai

Can-kiem-tra-tu-dong
Cơ cấu loại bỏ sản phẩm sai

   Có nhiều loại cơ cấu loại bỏ sản phẩm lỗi có thể sử dụng cho hệ thống cân kiểm tra cas checkweigher, phụ thuộc vào hình dạng và khối lượng của sản phẩm cần kiểm tra và được mô tả trong hình.


Cân kiểm tra : Cơ cấu tay gạt.


Cân kiểm tra: Cơ cấu băng tải mang.


Cân kiểm tra: Cơ cấu băng tải dốc xuống.


Cân kiểm tra: Cơ cấu thổi khí nén.


Cân kiểm tra: Cơ cấu băng tải ngang loại bỏ.


Cân kiểm tra: Cơ cấu tấm đẩy.

   
     Ứng dụng: Cân kiểm tra bao gạo, cân kiểm thùng carton, cân kiểm hộp kẹo, cân kiểm vật mẫu, cân KCS ...

Video cân kiểm tra:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét